הרצליה, צופי ים

רוח

24/01/2017 11:41
מהירות: 4
משב: 5
כיוון: WSW (245)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

24/01/2017 17:14
גובהה: 0.12 - 0.1
כיוון: WNW (298)
מחזוריות: 5

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים