הרצליה, צופי ים

רוח

24/02/2017 15:11
מהירות: 7
משב: 12
כיוון: N (356)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

24/02/2017 14:23
גובהה: 0.33 - 0.3
כיוון: W (264)
מחזוריות: 7

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים