הרצליה, צופי ים

רוח

17/08/2017 19:43
מהירות: 0
משב: 0
כיוון: E (98)

לחץ לצפייה בגרפים
גלים

24/11/2017 06:57
גובהה: 0.78 - 0.6
כיוון: WNW (288)
מחזוריות: 6

לחץ לצפייה בגרפים
דיווחים

לא קיימים דיווחים
מצלמות

הרצליה, צופי ים

Copyright 2017 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.