הרצליה, מרינה

רוח

17/02/2018 06:57
מהירות: 2
משב: 6
כיוון: NNE (16)

לחץ לצפייה בגרפים
גלים

19/02/2018 14:09
גובהה: 1.43 - 1.3
כיוון: WNW (283)
מחזוריות: 8

לחץ לצפייה בגרפים
דיווחים

לא קיימים דיווחים
מצלמות

הרצליה, צופי ים

Copyright 2018 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.