הרצליה, צופי ים

רוח

17/08/2017 17:55
מהירות: 0
משב: 0
כיוון: NNW (345)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

20/09/2017 00:36
גובהה: 0.33 - 0.3
כיוון: WNW (301)
מחזוריות: 5

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים