הרצליה, צופי ים

רוח

28/03/2017 14:24
מהירות: 0
משב: 5
כיוון: NNW (332)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

28/03/2017 14:23
גובהה: 0.22 - 0.2
כיוון: WNW (301)
מחזוריות: 5

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים