הרצליה, צופי ים

רוח

02/07/2017 19:53
מהירות: 0
משב: 0
כיוון: N (5)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

26/07/2017 03:32
גובהה: 0.52 - 0.4
כיוון: WNW (290)
מחזוריות: 6

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים