הרצליה, צופי ים

רוח

23/05/2017 19:10
מהירות: 9
משב: 13
כיוון: WNW (302)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

25/05/2017 20:28
גובהה: 0.66 - 0.6
כיוון: WNW (298)
מחזוריות: 6

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

הרצליה, צופי ים