כנרת

רוח

15/08/2016 09:35
מהירות: 11
משב: 19
כיוון: W (264)

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

כינרת