כינרת

רוח

כנרת
19/10/2018 13:00
Speed: 2
Gust: 2
Direcation: SW (214)
כנרת, משאבות
19/10/2018 14:00
Speed: 2
Gust: 4
Direcation: ESE (109)
כנרת, כפר נחום
19/10/2018 14:00
Speed: 1
Gust: 2
Direcation: SW (229)
כנרת, מעגן
19/10/2018 14:01
Speed: 0
Gust: 0
Direcation: SSE (161)
גלים

מצלמות

12

Copyright 2018 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.