Picture of מגן לרייל

מגן לרייל

המגן שיציל את הגלשן שלך מפגיעות מיותרות

ספק: Surf House
120 ₪

מגן לרייל

סרט הגנה מבית היוצר של NSI,
אביזר חובה לגלשני הסאפ (פאדל בורד),
מגן על הבורד שלך מפגיעות משוט מזיקות
מעולה גם לקיאק

 


Copyright 2019 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.