Picture of מגן שמש לטלפון סלולרי, לשימוש ברכב
Picture of מגן שמש לטלפון סלולרי, לשימוש ברכב Picture of מגן שמש לטלפון סלולרי, לשימוש ברכב

מגן שמש לטלפון סלולרי, לשימוש ברכב

מגן מסינוור השמש ביום. מונע השתקפות בשמשה בלילה. מסייע בהגנה מחום השמש.

ספק: Smart Hood
Free shipping
42 ₪
22 ₪

מגן שמש לטלפון סלולרי, לשימוש ברכב

מגן שמש לסלוללרי מיועד לשימוש ברכב ומתאים לכל מתקן\זרוע המחזיק את הטלפון הנייד.

יתרונותיו הם:

הגנה מהשמש
צפיה נוחה יותר במסך
שמירה על המכשיר הנייד מהתחממות מיותרת
מניעת השתקפות הצג בשמשת הרכב הקדמית


Copyright 2019 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.