מד לחץ

swiv combo metric מד עומק" מד לחץ+ מד לחץ סביבתי.


1679 ₪