Picture of מצוף למצלמת גו פרו
Picture of מצוף למצלמת גו פרו Picture of מצוף למצלמת גו פרו

מצוף למצלמת גו פרו

GoPro Floaty Backdoor גב ציפה המאפשר לאתר את מצלמת ה-GoPro במידה והתנתקה מהגלשן במים. המצוף מציף את המצלמה אל פני המים וצבוע בצבע כתום בוהק המאפשר איתור מהיר.

129 ₪

GoPro Floaty Backdoor מצוף לגופרו 


גב ציפה המאפשר לאתר את מצלמת ה-GoPro במידה והתנתקה מהגלשן במים.
המצוף מציף את המצלמה אל פני המים וצבוע בצבע כתום בוהק המאפשר איתור מהיר.

שנתיים האחריות מהיבואן הרשמי


Copyright 2019 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.