הרצליה, מרינה

רוח

24/04/2018 13:40
מהירות: 16
משב: 16
כיוון: NNW (332)

לחץ לצפייה בגרפים
גלים

27/03/2018 17:32
גובהה: 0.55 - 0.5
כיוון: WNW (296)
מחזוריות: 9

לחץ לצפייה בגרפים
דיווחים

לא קיימים דיווחים

Copyright 2018 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.