משדר צלילה

ATOM 3 TRANSMITTER משדר נתוני לחץ אויר אל מחשב הצלילה.


1292 ₪