Picture of סט אביזרי קיבוע
Picture of סט אביזרי קיבוע Picture of סט אביזרי קיבוע Picture of סט אביזרי קיבוע

סט אביזרי קיבוע

סט אביזרים להרחבה המותאמים לשימוש עם כל מוצרי החיבור המהיר של GoPro כל האפשרויות פתוחות לפניך. כשתרצה להרחיב את אמצעי מיתקון המצלמה, תמצא בסט האביזרים את כל מה שתצטרך. אם כבר גילית שאפשר להתקין את המצלמה כמעט על כל כלי רכב, חפץ או מקום – קח איתך את סט האביזרים הזה. האביזרים כולם מותאמים לשימוש עם כל מוצרי החיבור המהיר של GoPro; קיט הקסדה, הקיט המוטורי, קיט הגלישה וכו'.

149 ₪

סט אביזרים להרחבה המותאמים לשימוש עם כל מוצרי החיבור המהיר של GoPro

כל האפשרויות פתוחות לפניך. כשתרצה להרחיב את אמצעי מיתקון המצלמה, תמצא בסט האביזרים את כל מה שתצטרך. אם כבר גילית שאפשר להתקין את המצלמה כמעט על כל כלי רכב, חפץ או מקום – קח איתך את סט האביזרים הזה. האביזרים כולם מותאמים לשימוש עם כל מוצרי החיבור המהיר של GoPro; קיט הקסדה, הקיט המוטורי, קיט הגלישה וכו'.


Copyright 2019 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.