תל אביב, לב הים

רוח

25/05/2017 21:23
מהירות: 9
משב: 9
כיוון: N (351)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

25/05/2017 20:28
גובהה: 0.78 - 0.6
כיוון: WNW (297)
מחזוריות: 6

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

ת"א הילטון, לב הים
תל אביב, מרינה
ת"א דולפינריום