תל אביב, לב הים

רוח

20/09/2017 01:29
מהירות: 0
משב: 0
כיוון: NNW (348)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

20/09/2017 00:36
גובהה: 0.39 - 0.3
כיוון: WNW (288)
מחזוריות: 5

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

ת"א הילטון, לב הים
תל אביב, מרינה
ת"א דולפינריום