תל אביב, לב הים

רוח

26/07/2017 03:41
מהירות: 0
משב: 0
כיוון: WNW (295)

לחץ לצפייה בגרפים

גלים

26/07/2017 03:32
גובהה: 0.52 - 0.4
כיוון: WNW (286)
מחזוריות: 6

לחץ לצפייה בגרפים

דיווחים

לא קיימים דיווחים

מצלמות

ת"א הילטון, לב הים
תל אביב, מרינה
ת"א דולפינריום