התחזית השבועית של חיליק

רביעי - דרום מערבית עד צפון מערבית 8 עד 12 קשרים. הים 90 עד 140 ס"מ. אילת עם צפוניות 13 עד 18 קשרים. כינרת עם מערבית 15 עד 20 קשרים.

חמישי -צפון מערבית עד צפונית 11 עד 16 קשרים. הים 60 עד 90 ס"מ. אילת עם צפוניות 13 עד 18 קשרים. כינרת עם צפון מערבית 12 עד 16 קשרים.

שישי - דרום מערבית עד צפון מערבית 8 עד 12 קשרים. הים 50 עד 80 ס"מ. אילת עם צפוניות13 עד 18 קשרים. הכינרת עם מערבית 15 עד 20 קשרים.

שבת - צפון מערבית עד צפונית 12 עד 16 קשרים. הים 60 עד 90 ס"מ. אילת עם דרומית 8 עד 12 קשרים. הכינרת עם צפון מערבית 13 עד 16 קשרים.

ראשון - קלה בבוקר עד צפונית 15 עד 20 קשרים אחה"צ. הים 60 עד 90 ס"מ. אילת עם מערבית 8 עד 12 קשרים.הכינרתעם צפון מערבית 13 עד 16 קשרים.

שני - צפון מערבית עד צפונית 12 עד 16 קשרים. הים 60 עד 90 ס"מ. אילת עם רוח קלה 8 עד 12 קשרים. הכינרתעם מערבית 15 עד 20 קשרים.

שלישי - קלה בבוקר עד צפונית אחה"צ 14 עד 19 קשרים.הים 50 עד 80 ס"מ. אילת עם רוח קלה.הכינרת עם צפון מערבית 13 עד 16 קשרים.

רביעי - דרום מערבית עד צפון מערבית8 עד 12 קשרים. הים 60 עד 90 ס"מ. אילת עם צפונית13 עד 18 קשרים. הכינרת עם צפון מערבית 13 עד 16 קשרים.

טמפרטורת המים 24 מעלות.

התחזית מעודכנת לתאריך 24/05/17 שעה 12:00

08:00
11:00
14:00
17:00
20:00