Profile Mount חיבור פרופיל

העיצוב הדק והפרופיל הצר מאפשרים לכם לחבר את המצלמה בצורה חזקה גמישה וללא כל תזוזה, צמוד צמוד לקסדה, וללא בליטה!


ספק: Contour
99 ₪

Profile Mount חיבור פרופיל 

Profile Mount חיבור פרופיל למצלמת קונטור 
העיצוב הדק והפרופיל הצר מאפשרים לכם לחבר את המצלמה בצורה חזקה גמישה וללא כל תזוזה קטנה 
צמוד צמוד לקסדה, וללא בליטה קטנה .
מגיע 2 יחידות באריזה אחת, לא ניתן לשנות זווית לאחר הדבקה על הקסדה.
מה בקופסא:
Profile Mount חיבור פרופיל למצלמת קונטור 

מוצרים נלווים