Picture of קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5
Picture of קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5 Picture of קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5 Picture of קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5 Picture of קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5

קייט כולל בר WAINMAN - Mr Green 7.5

קייט מושלם לכל הרמות, העל טווח רוחות רחב וזמן אויר! הארב השובב בכנופיה

6086 ₪
4850 ₪

WAINMAN HAWAII - Mr Green 7.5 קייט 02

מיסטר גרין מידה 7.5 הוא מהשובבים בכנופיה , חבר חדש שהגיע בסדרה הנוכחית 02

הקייט המושלם לגולשים ברמות שונות בעל טווח רוחות רחב,

זמן אויר, יציבות והרמה קלה מהמים, בשילוב בר עם אחיזה ארגונומית נוחה מערכת שיחרור פשוטה ואיכותית לגולש

כולל משאבה, תיק מאובזר, ערכת תיקון ובר

WAINMAN HAWAII :יצרן

סדרה: 0.2Copyright 2018 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.