WizMount

מערכת מיוחדת המשלבת תיק גב לאחסון ומתקן למצלמות אקסטרים שיוציא לכם תמונות מהסרטים!

המערכת, המתוכננת לנוחות ויציבות מקסימליים, מאפשרת צילומים מדהימים מכל זוית שהיא בניגוד לתפסנים אחרים. ניתן לכיוון לכל זוית ומרחק ומתאים לכל מצלמות האקסטרים. התרמיל יכול להכיל שקית שתייה ואביזרים נוספים. מצוידת במנגנון בטיחות למניעת נזק למערכת או למשתמש בה כתוצאה נפילה או פגיעה בעצם קשיח.