xstrap - חיבור מוט

xstrap חיבור למצלמה, מתחבר בקלות וחזק מאוד!!


ספק: Contour
150 ₪

xstrap - חיבור מוט 

xstrap חיבור למצלמה עם חיבור אוניברסאלי הברגה 1/4 (חיבור חצובה)
החיבור קיים במצלמות קונטור מובנה.

מתחבר בקלות וחזק מאוד


מוצרים נלווים