ספוטרוח (קשר)
כנרתלא זמין2 - 3 SSW
בצת, נהריהלא זמין4 - 7 SSE
חיפה, קריות13:5010 - 12 WNW
קיסריה, פרי גל14:5912 - 12 W
הרצליה, צופי יםלא זמין2 - 2 SW
הרצליה, מרינהלא זמין2 - 2 SW
אילת, סרף סנטרלא זמין0 - 0 N
כנרת, כפר נחום15:0813 - 25 WSW
ספוטגלים
בצתלא זמין 0.4 - 0.6WNW
חיפהלא זמין 0.4 - 0.6WNW
בית ינאילא זמין 0.3 - 0.5WNW
נתניהלא זמין 0.3 - 0.5WNW
דרומי הרצליהלא זמין 0.3 - 0.5WNW
תל אביבלא זמין 0.3 - 0.5WNW
אשדודלא זמין 0.5 - 0.8WNW
אשקלוןלא זמין 0.4 - 0.6WNW
הרצליה, מרינה
בת ים, חוף סטלה
תל אביב, חוף מנדרין
ת"א הילטון, לב הים
החוף הדרומי, הרצליה
החוף הדרומי, הרצליה
ת"א הילטון סרפליין
ת"א הילטון סרפליין
הילטון ב אינטרסרף
הילטון ב אינטרסרף
חוף הגזיבו הרצליה
חוף הגזיבו הרצליה
פתח מרינה הרצליה
פתח מרינה הרצליה
תל אביב, חוף פרישמן
קיסריה, פרי גל
קיסריה, פרי גל
אילת, סרף סנטר
אילת, סרף סנטר