ספוטרוח (קשר)
כנרת17:254 - 9 NW
בצת, נהריה18:267 - 12 N
חיפה, קריות16:5010 - 12 N
קיסריה, פרי גל18:246 - 11 NNW
הרצליה, צופי יםלא זמין2 - 2 NE
הרצליה, מרינהלא זמין2 - 2 NE
אילת, סרף סנטר17:3611 - 11 NE
כנרת, כפר נחום18:270 - 2 NW
ספוטגלים
בצת18:00 0.5 - 0.8WNW
חיפה18:00 0.5 - 0.8WNW
בית ינאי18:00 0.5 - 0.8WNW
נתניה18:00 0.5 - 0.9WNW
דרומי הרצליה18:00 0.5 - 0.9WNW
תל אביב15:00 0.6 - 0.9WNW
אשדוד18:00 0.7 - 1.1WNW
אשקלון18:00 0.6 - 0.9WNW
הרצליה, מרינה
בת ים, חוף סטלה
תל אביב, חוף מנדרין
ת"א הילטון, לב הים
החוף הדרומי, הרצליה
החוף הדרומי, הרצליה
ת"א הילטון סרפליין
ת"א הילטון סרפליין
הילטון ב אינטרסרף
הילטון ב אינטרסרף
חוף הגזיבו הרצליה
חוף הגזיבו הרצליה
פתח מרינה הרצליה
פתח מרינה הרצליה
תל אביב, חוף פרישמן
קיסריה, פרי גל
קיסריה, פרי גל
אילת, סרף סנטר
אילת, סרף סנטר