ספוטרוח (קשר)
כנרתלא זמין0 - 2 SSW
בצת, נהריה18:548 - 9 NNW
חיפה, קריות17:508 - 10 NW
בת גלים, הכנסיה18:547 - 9 NW
קיסריה, פרי גל18:488 - 10 NW
הרצליה, צופי ים18:584 - 8 NW
הרצליה, מרינה18:555 - 9 NW
תל אביב, לב היםלא זמין0 - 0 NE
בת ים, לגונהלא זמין2 - 3 W
אשקלון, מרינהלא זמין10 - 10 W
אילת, סרף סנטר18:563 - 7 W
כנרת, משאבותלא זמין0 - 0 S
כנרת, כפר נחום18:546 - 12 W
ספוטגלים
נמל חיפה15:15 0.5 - 0.9WNW
נמל אשדוד15:52 0.6 - 0.8WNW
בצת18:00 0.2 - 0.4WNW
חיפה12:00 0.3 - 0.4WNW
בית ינאי09:00 0.3 - 0.5WNW
נתניה09:00 0.3 - 0.5WNW
דרומי הרצליה12:00 0.3 - 0.5WNW
תל אביב12:00 0.3 - 0.5WNW
אשדוד12:00 0.4 - 0.6WNW
אשקלון12:00 0.3 - 0.5WNW
הרצליה, מרינה
הרצליה, מרינה
תל אביב, חוף פרישמן
הקריות, סרף סייקל
החוף הדרומי, הרצליה
החוף הדרומי, הרצליה
פתח מרינה הרצליה
פתח מרינה הרצליה
קיסריה, פרי גל
קיסריה, פרי גל
אילת, סרף סנטר
אילת, סרף סנטר