ספוטרוח (קשר)
כנרתלא זמין0 - 2 SSW
בצת, נהריה05:153 - 5 E
חיפה, קריותלא זמין10 - 12 NNW
בת גלים, הכנסיהלא זמין0 - 1 SE
קיסריה, פרי גל05:133 - 3 ESE
הרצליה, צופי ים05:182 - 4 SSE
הרצליה, מרינה05:152 - 5 SSE
תל אביב, לב היםלא זמין0 - 0 NE
בת ים, לגונה18:322 - 3 W
אשקלון, מרינהלא זמין10 - 10 W
אילת, סרף סנטר05:164 - 4 SSW
כנרת, משאבותלא זמין0 - 0 S
כנרת, כפר נחום05:150 - 0 NW
ספוטגלים
נמל חיפה00:15 0.4 - 0.6NNW
נמל אשדוד00:52 0.5 - 0.7NNW
בצת00:00 0.1 - 0.2WNW
חיפה00:00 0.2 - 0.2WNW
בית ינאילא זמין 0.1 - 0.2WNW
נתניה00:00 0.1 - 0.2WNW
דרומי הרצליה00:00 0.1 - 0.2WNW
תל אביבלא זמין 0.2 - 0.2WNW
אשדוד00:00 0.2 - 0.3WNW
אשקלון00:00 0.1 - 0.2WNW
הרצליה, מרינה
הרצליה, מרינה
תל אביב, חוף פרישמן
הקריות, סרף סייקל
החוף הדרומי, הרצליה
החוף הדרומי, הרצליה
פתח מרינה הרצליה
פתח מרינה הרצליה
קיסריה, פרי גל
קיסריה, פרי גל
אילת, סרף סנטר
אילת, סרף סנטר