ספוטרוח (קשר)
כנרתלא זמין12 - 12 WNW
בצת, נהריה02:274 - 8 N
חיפה, קריותלא זמין7 - 8 NW
בת גלים, הכנסיה01:444 - 8 N
קיסריה, פרי גל02:181 - 2 E
הרצליה, צופי ים02:322 - 2 NW
הרצליה, מרינה02:292 - 2 NW
תל אביב, לב היםלא זמין0 - 0 NE
בת ים, לגונהלא זמין4 - 6 ESE
אשקלון, מרינהלא זמין10 - 10 W
אילת, סרף סנטר02:277 - 8 NE
כנרת, כפר נחום02:270 - 0 N
ספוטגלים
נמל חיפהלא זמין 0.9 - 1.2WNW
נמל אשדודלא זמין 0.9 - 1.2WNW
בצתלא זמין 0.5 - 0.8WNW
חיפהלא זמין 0.5 - 0.7WNW
בית ינאי00:00 0.5 - 0.7WNW
נתניה00:00 0.4 - 0.7WNW
דרומי הרצליה00:00 0.4 - 0.7WNW
תל אביב00:00 0.5 - 0.7NW
אשדודלא זמין 0.6 - 1.0NW
אשקלון00:00 0.4 - 0.7NW
הרצליה, מרינה
החוף המערבי, תל אביב
בת ים, חוף סטלה
תל אביב, חוף מנדרין
הקריות, סרף סייקל
הרצליה, צופי ים
החוף הדרומי, הרצליה
החוף הדרומי, הרצליה
ת"א הילטון סרפליין
ת"א הילטון סרפליין
הילטון ב אינטרסרף
הילטון ב אינטרסרף
חוף הגזיבו הרצליה
חוף הגזיבו הרצליה
פתח מרינה הרצליה
פתח מרינה הרצליה
תל אביב, חוף פרישמן
קיסריה, פרי גל
קיסריה, פרי גל
אילת, סרף סנטר
אילת, סרף סנטר