מחשב צלילה geo 2

GEO 2 מחשב צלילה ספורטיבי. *בחירה בין הפעלה אוטומטית להפעלה ידנית. יתרון למדריכים. *בחירה בין שיטה מטרית לאמריקאית. *דיפסטופ לצלילות מתחת ל- 18 מטר. *בחירת עצירת בטיחות. *מקדם בטיחות נוסף על זמני תחתית. *כיוון זמן אור,חיסכון בבטריה. *בחירה עצמאית דגימת עומק. *התראה קולית ולד מהבהב. *התראת עומק מקסימלית עד 100 מטר. *התראת זמן מקסימלי עד 180 דקות. *התראת חשיפה יומית לחנקן. *לחץ חמצן יחסי.

1770 ₪
Copyright 2020 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.