סכין בטיחות לטרפז

לקראת החורף, אנו ממליצים להכניס לארסנל הציוד שלכם סכין בטיחות לטרפז היכול להציל מפציעה וגרוע מכך. סכין הבטיחות מאפשר לנו לחתוך חוטים (בלבד) כאשר הם נכרכים סביבנו או כאשר הקייט מאבד שליטה ואי אפשר לשחררו. מצבים אלה לא סבירים אך קרו בעבר ועלינו להיות מוכנים לכל מצב.

70 ₪

לקראת החורף, אנו ממליצים להכניס לארסנל הציוד שלכם סכין בטיחות לטרפז היכול להציל מפציעה וגרוע מכך.
סכין הבטיחות מאפשר לנו לחתוך חוטים (בלבד) כאשר הם נכרכים סביבנו או כאשר הקייט מאבד שליטה ואי אפשר לשחררו.
מצבים אלה לא סבירים אך קרו בעבר ועלינו להיות מוכנים לכל מצב.


Copyright 2020 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.