פורת קייט - קורס קייטסרפינג זוגי 10 שעות

פורת קייט - קורס זוגי קייטסרפינג זוגי מדריך אחד לשני משתתפים (ערכת ציוד אחת) מחיר לאדם 2000 שקל

ספק: Porat Kites
4000 ₪

פורת קייט - קורס זוגי קייטסרפינג זוגי
מדריך אחד לשני משתתפים (ערכת ציוד אחת) מחיר לאדם 2000 שקל


Copyright 2020 Wind Alert. כל הזכויות שמורות.