2020 BULLIT קייט

ספק: לגונה
0 ₪

תחילת השקה: אפריל 2020.
הפרויקט המיוחד של F.one יוצא לאור. ה Bullit.
קייט מיוחד לגבהים וקייטלופים והכל בתנאי אובר פאור.

כשהרוח 30 קשר ומעלה, אתה עולה לגובה של 20 מ ואתה רוצה להכנס לקייטלופ מקצועי, אתה צריך לדעת שהקייט לא יפצע אותך, אתה צריך לדעת שהקייט לא יתקע באמצע, אתה צריך שהקייט יעלה למעלה מהר ויוריד אותך בעדינות לנחיתה. יגיע במידות 8,9,10 מטר.

תכונות מרכזיות:
מהיר במיוחד
מתאים לסיבובים אגרסיביים
תגובת היגוי ישירה
שליטה מלאה

אתם צריכים קייט שאתם מאמינים בו. אתם צריכים את ה BULLIT.
גובה, שליטה, זמן אוויר וקייטלופים ענקיים ובטוחים.
צ