Mystic Clickbar 4.0 Surf הוק עם מנגנון קליק

330 ₪

זו הגרסה הרביעית של ההוק עם מנגנון הקליק, (כמו חגורת בטיחות), שפותח על ידי MYSTIC.

הקליקבר עשוי מנרוסטה ומעטפת בד קשיחה.

הוק חזק ואמין המתאים לגלישת פויל וגלים בקייטסרף.

בגרסת הגלים והפויל –  הצ'יקן יכול לרוץ מצד לצד ,כך שזווית המשיכה תאפשר תמרון מקסימלי לגוף.

שיטה זו מונעת לחצים בצדי הגוף.

מתאים לכל סוגי הטרפזים של MYSTIC.